Iodine Nucleus 111I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  111I     53     58     5/2      

Iodine Nucleus 111I Layered View

111I

 

111I

Iodine Nucleus 111I Front View

111I

Iodine Nucleus 111I Back View

111I

Iodine Nucleus 111I Left View

111I

Iodine Nucleus 111I Right View