Iodine Nucleus 110I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  110I     53     57     1      

Iodine Nucleus 110I Layered View

110I

 

110I

Iodine Nucleus 110I Front View

110I

Iodine Nucleus 110I Back View

110I

Iodine Nucleus 110I Left View

110I

Iodine Nucleus 110I Right View