Iodine Nucleus 109I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  109I     53     56     5/2      

Iodine Nucleus 109I Layered View

109I

 

109I

Iodine Nucleus 109I Front View

109I

Iodine Nucleus 109I Back View

109I

Iodine Nucleus 109I Left View

109I

Iodine Nucleus 109I Right View