Iodine Nucleus 108I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  108I     53     55     1      

Iodine Nucleus 108I Layered View

108I

 

108I

Iodine Nucleus 108I Front View

108I

Iodine Nucleus 108I Back View

108I

Iodine Nucleus 108I Left View

108I

Iodine Nucleus 108I Right View