Antimony Nucleus 138Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  138Sb     51     87     -2      

Antimony Nucleus 138Sb Layered View

138Sb

 

138Sb

Antimony Nucleus 138Sb Front View

138Sb

Antimony Nucleus 138Sb Back View

138Sb

Antimony Nucleus 138Sb Left View

138Sb

Antimony Nucleus 138Sb Right View