Antimony Nucleus 137Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137Sb     51     86     7/2      

Antimony Nucleus 137Sb Layered View

137Sb

 

137Sb

Antimony Nucleus 137Sb Front View

137Sb

Antimony Nucleus 137Sb Back View

137Sb

Antimony Nucleus 137Sb Left View

137Sb

Antimony Nucleus 137Sb Right View