Antimony Nucleus 136Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136Sb     51     85     -1      

Antimony Nucleus 136Sb Layered View

136Sb

 

136Sb

Antimony Nucleus 136Sb Front View

136Sb

Antimony Nucleus 136Sb Back View

136Sb

Antimony Nucleus 136Sb Left View

136Sb

Antimony Nucleus 136Sb Right View