Antimony Nucleus 135Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135Sb     51     84     7/2      

Antimony Nucleus 135Sb Layered View

135Sb

 

135Sb

Antimony Nucleus 135Sb Front View

135Sb

Antimony Nucleus 135Sb Back View

135Sb

Antimony Nucleus 135Sb Left View

135Sb

Antimony Nucleus 135Sb Right View