Antimony Nucleus 134Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134Sb     51     83     0      

Antimony Nucleus 134Sb Layered View

134Sb

 

134Sb

Antimony Nucleus 134Sb Front View

134Sb

Antimony Nucleus 134Sb Back View

134Sb

Antimony Nucleus 134Sb Left View

134Sb

Antimony Nucleus 134Sb Right View