Antimony Nucleus 133Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133Sb     51     82     7/2      

Antimony Nucleus 133Sb Layered View

133Sb

 

133Sb

Antimony Nucleus 133Sb Front View

133Sb

Antimony Nucleus 133Sb Back View

133Sb

Antimony Nucleus 133Sb Left View

133Sb

Antimony Nucleus 133Sb Right View