Antimony Nucleus 132Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132Sb     51     81     4      

Antimony Nucleus 132Sb Layered View

132Sb

 

132Sb

Antimony Nucleus 132Sb Front View

132Sb

Antimony Nucleus 132Sb Back View

132Sb

Antimony Nucleus 132Sb Left View

132Sb

Antimony Nucleus 132Sb Right View