Antimony Nucleus 132m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132m1Sb     51     81     -8      

Antimony Nucleus 132m1Sb Layered View

132m1Sb

 

132m1Sb

Antimony Nucleus 132m1Sb Front View

132m1Sb

Antimony Nucleus 132m1Sb Back View

132m1Sb

Antimony Nucleus 132m1Sb Left View

132m1Sb

Antimony Nucleus 132m1Sb Right View