Antimony Nucleus 131Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131Sb     51     80     7/2      

Antimony Nucleus 131Sb Layered View

131Sb

 

131Sb

Antimony Nucleus 131Sb Front View

131Sb

Antimony Nucleus 131Sb Back View

131Sb

Antimony Nucleus 131Sb Left View

131Sb

Antimony Nucleus 131Sb Right View