Antimony Nucleus 130Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130Sb     51     79     -8      

Antimony Nucleus 130Sb Layered View

130Sb

 

130Sb

Antimony Nucleus 130Sb Front View

130Sb

Antimony Nucleus 130Sb Back View

130Sb

Antimony Nucleus 130Sb Left View

130Sb

Antimony Nucleus 130Sb Right View