Antimony Nucleus 129Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129Sb     51     78     7/2      

Antimony Nucleus 129Sb Layered View

129Sb

 

129Sb

Antimony Nucleus 129Sb Front View

129Sb

Antimony Nucleus 129Sb Back View

129Sb

Antimony Nucleus 129Sb Left View

129Sb

Antimony Nucleus 129Sb Right View