Antimony Nucleus 129m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129m1Sb     51     78     -19/2      

Antimony Nucleus 129m1Sb Layered View

129m1Sb

 

129m1Sb

Antimony Nucleus 129m1Sb Front View

129m1Sb

Antimony Nucleus 129m1Sb Back View

129m1Sb

Antimony Nucleus 129m1Sb Left View

129m1Sb

Antimony Nucleus 129m1Sb Right View