Antimony Nucleus 128Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128Sb     51     77     -8      

Antimony Nucleus 128Sb Layered View

128Sb

 

128Sb

Antimony Nucleus 128Sb Front View

128Sb

Antimony Nucleus 128Sb Back View

128Sb

Antimony Nucleus 128Sb Left View

128Sb

Antimony Nucleus 128Sb Right View