Antimony Nucleus 126Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126Sb     51     75     -8      

Antimony Nucleus 126Sb Layered View

126Sb

 

126Sb

Antimony Nucleus 126Sb Front View

126Sb

Antimony Nucleus 126Sb Back View

126Sb

Antimony Nucleus 126Sb Left View

126Sb

Antimony Nucleus 126Sb Right View