Antimony Nucleus 126m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126m1Sb     51     75     5      

Antimony Nucleus 126m1Sb Layered View

126m1Sb

 

126m1Sb

Antimony Nucleus 126m1Sb Front View

126m1Sb

Antimony Nucleus 126m1Sb Back View

126m1Sb

Antimony Nucleus 126m1Sb Left View

126m1Sb

Antimony Nucleus 126m1Sb Right View