Antimony Nucleus 125Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  125Sb     51     74     7/2      

Antimony Nucleus 125Sb Layered View

125Sb

 

125Sb

Antimony Nucleus 125Sb Front View

125Sb

Antimony Nucleus 125Sb Back View

125Sb

Antimony Nucleus 125Sb Left View

125Sb

Antimony Nucleus 125Sb Right View