Antimony Nucleus 124Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124Sb     51     73     -3      

Antimony Nucleus 124Sb Layered View

124Sb

 

124Sb

Antimony Nucleus 124Sb Front View

124Sb

Antimony Nucleus 124Sb Back View

124Sb

Antimony Nucleus 124Sb Left View

124Sb

Antimony Nucleus 124Sb Right View