Antimony Nucleus 124m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124m1Sb     51     73     5      

Antimony Nucleus 124m1Sb Layered View

124m1Sb

 

124m1Sb

Antimony Nucleus 124m1Sb Front View

124m1Sb

Antimony Nucleus 124m1Sb Back View

124m1Sb

Antimony Nucleus 124m1Sb Left View

124m1Sb

Antimony Nucleus 124m1Sb Right View