Antimony Nucleus 123Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123Sb     51     72     7/2     Stable  

Antimony Nucleus 123Sb Layered View

123Sb

 

123Sb

Antimony Nucleus 123Sb Front View

123Sb

Antimony Nucleus 123Sb Back View

123Sb

Antimony Nucleus 123Sb Left View

123Sb

Antimony Nucleus 123Sb Right View