Antimony Nucleus 122m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  122m1Sb     51     71     3      

Antimony Nucleus 122m1Sb Layered View

122m1Sb

 

122m1Sb

Antimony Nucleus 122m1Sb Front View

122m1Sb

Antimony Nucleus 122m1Sb Back View

122m1Sb

Antimony Nucleus 122m1Sb Left View

122m1Sb

Antimony Nucleus 122m1Sb Right View