Antimony Nucleus 122Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  122Sb     51     71     -2      

Antimony Nucleus 122Sb Layered View

122Sb

 

122Sb

Antimony Nucleus 122Sb Front View

122Sb

Antimony Nucleus 122Sb Back View

122Sb

Antimony Nucleus 122Sb Left View

122Sb

Antimony Nucleus 122Sb Right View