Antimony Nucleus 122m3Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  122m3Sb     51     71     -8      

Antimony Nucleus 122m3Sb Layered View

122m3Sb

 

122m3Sb

Antimony Nucleus 122m3Sb Front View

122m3Sb

Antimony Nucleus 122m3Sb Back View

122m3Sb

Antimony Nucleus 122m3Sb Left View

122m3Sb

Antimony Nucleus 122m3Sb Right View