Antimony Nucleus 122m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  122m2Sb     51     71     5      

Antimony Nucleus 122m2Sb Layered View

122m2Sb

 

122m2Sb

Antimony Nucleus 122m2Sb Front View

122m2Sb

Antimony Nucleus 122m2Sb Back View

122m2Sb

Antimony Nucleus 122m2Sb Left View

122m2Sb

Antimony Nucleus 122m2Sb Right View