Antimony Nucleus 121Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121Sb     51     70     5/2     Stable  

Antimony Nucleus 121Sb Layered View

121Sb

 

121Sb

Antimony Nucleus 121Sb Front View

121Sb

Antimony Nucleus 121Sb Back View

121Sb

Antimony Nucleus 121Sb Left View

121Sb

Antimony Nucleus 121Sb Right View