Antimony Nucleus 120m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120m1Sb     51     69     -8      

Antimony Nucleus 120m1Sb Layered View

120m1Sb

 

120m1Sb

Antimony Nucleus 120m1Sb Front View

120m1Sb

Antimony Nucleus 120m1Sb Back View

120m1Sb

Antimony Nucleus 120m1Sb Left View

120m1Sb

Antimony Nucleus 120m1Sb Right View