Antimony Nucleus 119Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  119Sb     51     68     5/2      

Antimony Nucleus 119Sb Layered View

119Sb

 

119Sb

Antimony Nucleus 119Sb Front View

119Sb

Antimony Nucleus 119Sb Back View

119Sb

Antimony Nucleus 119Sb Left View

119Sb

Antimony Nucleus 119Sb Right View