Antimony Nucleus 119m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  119m1Sb     51     68     -19/2      

Antimony Nucleus 119m1Sb Layered View

119m1Sb

 

119m1Sb

Antimony Nucleus 119m1Sb Front View

119m1Sb

Antimony Nucleus 119m1Sb Back View

119m1Sb

Antimony Nucleus 119m1Sb Left View

119m1Sb

Antimony Nucleus 119m1Sb Right View