Antimony Nucleus 117Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  117Sb     51     66     5/2      

Antimony Nucleus 117Sb Layered View

117Sb

 

117Sb

Antimony Nucleus 117Sb Front View

117Sb

Antimony Nucleus 117Sb Back View

117Sb

Antimony Nucleus 117Sb Left View

117Sb

Antimony Nucleus 117Sb Right View