Antimony Nucleus 116Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  116Sb     51     65     3      

Antimony Nucleus 116Sb Layered View

116Sb

 

116Sb

Antimony Nucleus 116Sb Front View

116Sb

Antimony Nucleus 116Sb Back View

116Sb

Antimony Nucleus 116Sb Left View

116Sb

Antimony Nucleus 116Sb Right View