Antimony Nucleus 116m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  116m1Sb     51     65     1      

Antimony Nucleus 116m1Sb Layered View

116m1Sb

 

116m1Sb

Antimony Nucleus 116m1Sb Front View

116m1Sb

Antimony Nucleus 116m1Sb Back View

116m1Sb

Antimony Nucleus 116m1Sb Left View

116m1Sb

Antimony Nucleus 116m1Sb Right View