Antimony Nucleus 116m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  116m2Sb     51     65     -8      

Antimony Nucleus 116m2Sb Layered View

116m2Sb

 

116m2Sb

Antimony Nucleus 116m2Sb Front View

116m2Sb

Antimony Nucleus 116m2Sb Back View

116m2Sb

Antimony Nucleus 116m2Sb Left View

116m2Sb

Antimony Nucleus 116m2Sb Right View