Antimony Nucleus 114Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  114Sb     51     63     3      

Antimony Nucleus 114Sb Layered View

114Sb

 

114Sb

Antimony Nucleus 114Sb Front View

114Sb

Antimony Nucleus 114Sb Back View

114Sb

Antimony Nucleus 114Sb Left View

114Sb

Antimony Nucleus 114Sb Right View