Antimony Nucleus 113Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  113Sb     51     62     5/2      

Antimony Nucleus 113Sb Layered View

113Sb

 

113Sb

Antimony Nucleus 113Sb Front View

113Sb

Antimony Nucleus 113Sb Back View

113Sb

Antimony Nucleus 113Sb Left View

113Sb

Antimony Nucleus 113Sb Right View