Antimony Nucleus 112Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  112Sb     51     61     3      

Antimony Nucleus 112Sb Layered View

112Sb

 

112Sb

Antimony Nucleus 112Sb Front View

112Sb

Antimony Nucleus 112Sb Back View

112Sb

Antimony Nucleus 112Sb Left View

112Sb

Antimony Nucleus 112Sb Right View