Antimony Nucleus 111Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  111Sb     51     60     5/2      

Antimony Nucleus 111Sb Layered View

111Sb

 

111Sb

Antimony Nucleus 111Sb Front View

111Sb

Antimony Nucleus 111Sb Back View

111Sb

Antimony Nucleus 111Sb Left View

111Sb

Antimony Nucleus 111Sb Right View