Antimony Nucleus 110Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  110Sb     51     59     4      

Antimony Nucleus 110Sb Layered View

110Sb

 

110Sb

Antimony Nucleus 110Sb Front View

110Sb

Antimony Nucleus 110Sb Back View

110Sb

Antimony Nucleus 110Sb Left View

110Sb

Antimony Nucleus 110Sb Right View