Antimony Nucleus 108Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  108Sb     51     57     4      

Antimony Nucleus 108Sb Layered View

108Sb

 

108Sb

Antimony Nucleus 108Sb Front View

108Sb

Antimony Nucleus 108Sb Back View

108Sb

Antimony Nucleus 108Sb Left View

108Sb

Antimony Nucleus 108Sb Right View