Antimony Nucleus 106Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  106Sb     51     55     4      

Antimony Nucleus 106Sb Layered View

106Sb

 

106Sb

Antimony Nucleus 106Sb Front View

106Sb

Antimony Nucleus 106Sb Back View

106Sb

Antimony Nucleus 106Sb Left View

106Sb

Antimony Nucleus 106Sb Right View