Antimony Nucleus 105Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  105Sb     51     54     5/2      

Antimony Nucleus 105Sb Layered View

105Sb

 

105Sb

Antimony Nucleus 105Sb Front View

105Sb

Antimony Nucleus 105Sb Back View

105Sb

Antimony Nucleus 105Sb Left View

105Sb

Antimony Nucleus 105Sb Right View