Antimony Nucleus 104Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  104Sb     51     53     2      

Antimony Nucleus 104Sb Layered View

104Sb

 

104Sb

Antimony Nucleus 104Sb Front View

104Sb

Antimony Nucleus 104Sb Back View

104Sb

Antimony Nucleus 104Sb Left View

104Sb

Antimony Nucleus 104Sb Right View