Antimony Nucleus 103Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  103Sb     51     52     5/2      

Antimony Nucleus 103Sb Layered View

103Sb

 

103Sb

Antimony Nucleus 103Sb Front View

103Sb

Antimony Nucleus 103Sb Back View

103Sb

Antimony Nucleus 103Sb Left View

103Sb

Antimony Nucleus 103Sb Right View