Tin Nucleus 131m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131m1Sn     50     81     -11/2      

Tin Nucleus 131m1Sn Layered View

131m1Sn

 

131m1Sn

Tin Nucleus 131m1Sn Front View

131m1Sn

Tin Nucleus 131m1Sn Back View

131m1Sn

Tin Nucleus 131m1Sn Left View

131m1Sn

Tin Nucleus 131m1Sn Right View