Molybdenum Nucleus 111Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  111Mo     42     69     1/2      

Molybdenum Nucleus 111Mo Layered View

111Mo

 

111Mo

Molybdenum Nucleus 111Mo Front View

111Mo

Molybdenum Nucleus 111Mo Back View

111Mo

Molybdenum Nucleus 111Mo Left View

111Mo

Molybdenum Nucleus 111Mo Right View