Molybdenum Nucleus 101Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  101Mo     42     59     1/2      

Molybdenum Nucleus 101Mo Layered View

101Mo

 

101Mo

Molybdenum Nucleus 101Mo Front View

101Mo

Molybdenum Nucleus 101Mo Back View

101Mo

Molybdenum Nucleus 101Mo Left View

101Mo

Molybdenum Nucleus 101Mo Right View