Krypton Nucleus 101Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  101Kr     36     65     1/2      

Krypton Nucleus 101Kr Layered View

101Kr

 

101Kr

Krypton Nucleus 101Kr Front View

101Kr

Krypton Nucleus 101Kr Back View

101Kr

Krypton Nucleus 101Kr Left View

101Kr

Krypton Nucleus 101Kr Right View