Krypton Nucleus 100Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  100Kr     36     64     0      

Krypton Nucleus 100Kr Layered View

100Kr

 

100Kr

Krypton Nucleus 100Kr Front View

100Kr

Krypton Nucleus 100Kr Back View

100Kr

Krypton Nucleus 100Kr Left View

100Kr

Krypton Nucleus 100Kr Right View